Heilige Elisabeth

Talrijke verhalen en legenden berichten over het werk van deze indrukwekkende vrouw. Met adembenemende consequentie koos zij vrijwillig voor de weg van de hoogste maatschappelijke rang naar de ergste armoede. Als Hongaarse koningsdochter en Thüringer landgravin behoorde Elisabeth tot de voornaamste vrouwen in het hoogmiddeleeuwse rijk. Desalniettemin wijdde ze haar leven in navolging aan Christus volledig aan de zwaksten van de maatschappij. Voor een vorstin was dat een ongelofelijke manier van doen. Op de Neuenburg zou zij een zieke bedelaar niet alleen hebben verzorgd, maar deze ook nog eens om te genezen in het bed van de landgraaf hebben gelegd!

Voor de jaren 1224/25 is de aanwezigheid van Elisabeth op de Neuenburg bij geschrifte bewezen. De dubbele kapel, die in de laten middeleeuwen werd gewijd als St. Elisabeth werd tijdens haar leven voltooid. De Neuenburg is dus in gelijke mate plaats van leven en aanbidding van de heilige Elisabeth. Daarmee zijn vandaag de vooraanstaande voorwerpen verbonden als het laatmiddeleeuwse Elisabeth-tapijt of de Neuenburger Elisabeth-figuur uit de 14e eeuw.