Sponsorende Vereniging

Tot aan de Wende was de Neuenburg twintig lange jaren gesloten en onderhevig aan een langzaam verval. In de zomer van 1989 brandde de Neuenburg zelfs lichterlaaie door een blikseminslag. Dit vuur leek een waarschuwend teken in de bewegende herfst van het jaar 1989.

Betrokken Freyburgers richtten een burgerinitiatief op om de burcht te redden. In 1990 ontstond daardoor de vereniging Verein zur Rettung und Erhaltung der Neuenburg e.V. Het is zijn inzet en de samenwerking met verschillende particulieren en openbare partners te danken dat de Neuenburg zich tegenwoordig weer als een aanlokkelijke attractie kan presenteren.