Burcht & Heerschappij

De Neuenburg werd omstreeks 1090 door de graaf Lodewijk de Springer opgericht en onder de landgraaf van Thüringen schitterend vergroot. Er ontstond een wijds complex met prachtige woongebouwen, de unieke dubbele kapel, sterke muren en torens en de grote voorste burcht. Met ca. 30.000 m2 bebouwd oppervlak is de Neuenburg drie keer zo groot dan de Wartburg en überhaupt een van de grootste burchten van Duitsland!

Nog heden zijn de centrale gebouwen als de grote zaal of de verdedigingstorens nog goed te herkennen. Zij worden in de moderne tentoonstelling ‘burcht en heerschappij’ aanschouwelijk beschreven. De bezoeker krijgt inzichten in de geschiedenis van de bouw, dynastie en heerschappij. Gepresenteerd worden authentieke bevindingen inzake de bouw en ook unieke originelen als de Neuenburger paardeversieringsaanhanger.

De bezoekers passeren deuren, waardoor reeds keizer Barbarossa of Elisabeth van Thüringen is gegaan. Daarbij konden bijvoorbeeld restanten van een toentertijd moderne centrale verwarming worden onderzocht. Zelfs de bezichtiging van de dubbel te bezetten latrine in de erker, aldus het middeleeuwse toilet, is mogelijk!

Bovendien is de Neuenburg een van de belangrijkste ‘literatuur-plaatsen’ in Duitsland: hier voltooide de dichter Heinrich von Veldeke met de ‘Eneas-roman’ de eerste ridderlijke epos met rijmen van het hof in het Middelhoogduits.