Digitalisering

Natuurlijk houdt de culturele stichting Kulturstiftung Saksen-Anhalt zich bezig met het behoud van de historische waarden. Juist daarom horen ook ‘moderne’ opgaven als de digitalisering bij ons dagelijkse werk. Binnen de stichting begon dit met een driejarig ondersteunend project in het kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale). Een speciaal opgerichte centrale digitaliseringsafdeling zorgt daar samen met een werkgroep voor, die regelmatig vergadert.

Een dusdanige databank zal toekomstig inventarisatieboeken, systeemkaarten en archieflijsten vervangen. Met moderne software wordt alle aanwezige informatie over ons kunst- en cultuurgoed gebundeld, uitleenprocedures bewerkt en herstelprocessen gedocumenteerd. Ook de professionele registratie van te archiveren beeld-data hoort bij onze opgaven - dit doen wij met eigen repro-installaties of externe fotografen. Sinds 2012 hebben wij ongeveer 120.000 gegevens van objecten uit zeven verschillende musea samengevat (stand december 2018). Successief moeten nu alle rond 330.000 werken die wij in onze huizen presenteren op deze manier worden opgeslagen.En omdat niet iedereen de reis naar Saksen-Anhalt kan ondernemen, maken wij toekomstig veel objecten op digitale wijze toegankelijk voor het publiek, bijvoorbeeld via de online portalen:

museum-digital
kenom

 

Uw contactpersoon

Sabrina Werner
Abteilungsleiterin Digitale Inventarisierung
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Große Nikolaistraße 8
06108 Halle (Saale)
T: +49 345 582273-20
sabrina.werner@kulturstiftung-st.de