Research & Collectie

In 1935 werd in enkele ruimten van de Neuenburg een heimatmuseum met een omvangrijke historische regionale collectie ingericht.

Zij vormt nog steeds de basis van de bestanden. Voorts waren er etnologische, geologische en prehistorische en vroeg historische museumstukken.

Plunderingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog leidden tot een groot verlies. In 1951 volgde de heropening van de instelling als cultureel en natuurhistorisch museum. Deze kwieke verzamelingsactiviteit in de jaren 1950 en 1960 was met name bedoeld voor de uitbreiding van het bestand inzake het thema wijnbouw.

Sinds de heropening in het jaar 1992 wordt de focus van de collectie gelegd op de permanente tentoonstellingen: getuigenissen van de hoogmiddeleeuwse geschiedenis, van de wijnbouw en ook de geschiedenis van de bouw en het gebruik van het complex. Ook worden er verder regionale voorwerpen verzameld.

In het jaar 2002 doneerde de familie- en vriendenkring Hüttel von Heidenfeld zijn collectie van voornamelijk historische zakhorloges. Deze collectie is het kernstuk van de tentoonstelling ‘Wunder-Werk - Taschen-Uhr’. Naast de omvangrijke collectie beschikt het museum over een wetenschappelijke bibliotheek en een archief.